Webátor

Webátor je program na tvorbu jednoduchých html stránek a prezentacích s jednotným vzhledem.

Původně vznikl pro jednoho mého kamaráda, který chtěl zveřejnit svůj cestopis na webu. Program měl mít jednoduché ovládání a cílem bylo, aby umoňil zapsat záznam z každého dne jako samostatný soubor a přitom zachovat jedotný vzhled s možností vzhled případně dodatečně měnit i po zadání textu

Přestože to byla původně jedoúčelová záležitost, třeba poslouží i někomu jinému.

Obsah