Pozor museum: Toto je archivní verze blogu. Pro vkládání komentářů přejděte na tento článek v nové verzi blogu.

BASH: historie příkazů a citlivé údaje

Při práci na příkazové řádce v BASHi se nám ukládá historie zadaných příkazů. To je velmi užitečné – k dříve napsaným příkazům se můžeme vrátit (šipky nahoru/dolů) nebo v nich hledat (Ctrl+R) a historie se uchovává i po odhlášení (v souboru ~/.bash_history). Někdy nám to ale může vadit – proto si teď ukážeme malý trik, jak některé příkazy do historie nezahrnout.

BASH – GNU Bourne-Again SHell – manuálová stránka

Dejme tomu, že třeba kopírujeme nějaký soubor a nechceme, aby jeho jméno figurovalo v historii příkazů. V takové situaci stačí před příkaz přidat jednu mezeru. Jednoduše místo "cp něco.txt někam.txt" napíšeme " cp něco.txt někam.txt" – příkaz se sice provede, ale neuloží se do souboru s historií a ani se k němu nepůjde vrátit pomocí šipek nebo Ctrl+R.

Pokud by vám to náhodou nefungovalo, zkontrolujte si nastavení následující proměnné:

$ echo $HISTCONTROL 
ignoredups:ignorespace

Více viz man bash.

Trochu drastičtějším řešením je promazání celé historie, která ještě nebyla uložena na disk: history -c.

Práce ve více oknech (terminálech)

Pokud pracujeme ve více terminálech současně, historie příkazů se nesdílí. To většinou nevadí a stačí, když se historie uloží do .bash_history při zavření terminálu. Ale někdy chceme provést příkaz zadaný do jednoho okna v jiném – pak se nám budou hodit následující příkazy:

history -a # uložit aktuální historii
history -n # načíst historii

Také si můžeme udělat alias, který provede oboje:

echo "alias hh='history -a; history -n'" >> .bash_aliases

Pozor na hesla

Výše jsme si uvedli, jak zabránit zařazení některých příkazů do historie (přidat mezeru). Kromě toho, že si někdo přečte soubor s historií, je tu ale další možnost vyzrazení citlivých informací: běžící procesy a jejich parametry jsou vidět ve výpisu procesů (ps aux případně rovnou číst /proc). Což je problém, pokud by jako parametr příkazu bylo třeba heslo – jiný uživatel, který je zrovna přihlášen na stejném počítači by ho mohl vidět.

Někoho možná napadne, že by pomohlo uložit heslo do souboru a pak ho předat příkazu takto:

nějaký-příkaz --heslo `cat heslo.txt`

Jenže to samozřejmě nefunguje resp. je to úplně na nic. Výraz uvedený v `…` případně v $(…) je interpretován BASHem (jinak to ani není možné – příkaz nějaký-příkaz těmto výrazům nemůže rozumět). Takže se nejdříve vyhodnotí cat heslo.txt a až jeho výstup se předá jako parametr prvního příkazu – tudíž se heslo objeví ve výpisu procesů.

Kdyby tomu náhodou někdo nevěřil, může si sám vyzkoušet:

$ echo 10 > heslo.txt 
$ sleep `cat heslo.txt` &
[1] 15914
$ ps aux | grep sleep
franta   15914 0.0 0.0  6948  584 pts/4  S  22:23  0:00 sleep 10

Místo „10“ si představte nějaké tajné heslo, které by bylo takto vyzrazeno.

Hesla prostě mezi parametry příkazů nepatří. A žádný rozumný program vás nebude nutit takto hesla zadávat a dost možná nebude ani tuto možnost nabízet. Hesla bývají uložená v souboru (např. .pgpass pro PostgreSQL, .my.cnf pro MySQL) nebo se používá asymetrická kryptografie (např. SSH, OpenSSL, GPG) nebo se heslo zadává interaktivně. Každopádně není důvod je vystavovat ve výpisu procesů.

Průměr: 4.2 (5 hlasů)