Pozor museum: Toto je archivní verze blogu. Aktuální adresa: blog.frantovo.cz

filosofie

Kdo byl T. G. Masaryk

Následující článek mi zaslal Pavel Rybák (facebook).


Tomáš Garrique Masaryk, jak známo, první československý prezident (prezident osvoboditel), filozof, vědec (profesor filozofie), politik (humanista) a věřící (katolík). Jedná se o velmi významnou ne-li nejvýznamnější postavu českých a československých dějin. Hovoří se často právě o Masarykově odkazu, myslí se tím jeho politický odkaz (prezident osvoboditel či tatíček Masaryk). Ovšem chci v této eseji uvažovat o Masarykovi komplexně, neboť následovat jeho odkaz znamená podle mého názoru pochopit jeho osobnost, jeho činy v celkovém smyslu. Pokusím se stručně faktograficky přemýšlivě popsat Masarykův život a dílo.

Průměr: 3.7 (7 hlasů)

Přemýšlení o von Hayekovi

Následující článek mi zaslal Pavel Rybák (facebook).


V každém případě jde o mimořádnou osobnost minulého století v oblasti společenských věd a to nejen ekonomie, neboť jeho převážně ekonomické práce jsou obohacené poznatky z filozofie, sociologie, psychologie či práva. To je podle mě důvodem toho, proč jsou jeho názory a tedy práce použitelné i pro odborníky-neekonomy. Von Hayek se rozhodně zapsal do dějin jako zásadní odpůrce socialistického centrálního plánování a totalitních ideologií vůbec.

Průměr: 3 (2 hlasů)

Patnáct slov – 15 – Fifteen words

Musíme zabezpečit trvalou svobodu slova pro všechny – včetně lidí s jiným názorem, než máme my.

We must secure the everlasting freedom of speech for everybody – including people with different opinions.

François Marie Arouet (Voltaire): Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.

Průměr: 5 (2 hlasů)

Liberální a liberálnější - Jiří Kinkor a Václav Klaus

Cílem této práce je popsat a shrnout názory Jiřího Kinkora uvedené v jeho knize Trh a stát (K čemu potřebujeme filozofii) a jeho článcích a dát je do souvislosti s názory i praktickou politikou Václava Klause.

Průměr: 5 (1 hlas)

Esej o Konfuciovi, Kantovi a autonomní morálce

Krátké pojednání o jedné etické myšlence, kterou se zabýval snad každý filosof.

Průměr: 4.5 (2 hlasů)